Vidovitost

vidovitostKad govorimo o temi vidovitosti, najčešće mislimo na stručnjake koji imaju znanje o predviđanju budućnosti. Termin vidovitost podrazumijeva primanje poruka vezanih za određene stvari, predmete, ljude, i sve što se odnosi na prošlost i sadašnjost. Takođe vidovitost se odnosi na mogućnost otkrivanja budućnosti i događaja koji će imati važan uticaj na pojedinca.

Što je točno vidovitost

Termin vidovitost označava jasno viđenje i smatra se psihičkom sposobnošću osobe koja ima pristup mnogim događajima, osjećajima, pojavama i osobama. Kroz vidovitost su percipirane određene slike ili scene što je u praksi poznato kao šesto čulo ili treće oko.

Još od antičkih vremena vidovitost je bila prisutna, o čemu govore i brojni dokazi. Mnogi drevni šamani imali su sposobnost komunikacije sa duhovima, pretcima, i vidjeti što će se dogoditi u budućnosti. Danas, u suvremenom svijetu imamo mogućnost dobiti stručnu pomoć od brojnih vidovnjaka, koji nam daju smjernice za budućnost i prilikom donošenja važnih odluka. Vidovitost i korištenje raznih tehnika i alata poput tarota i viska služe vidovnjaku da primi prave informacije u cilju što kvalitetnije pomoći pojedincu.

Vidovitost kao dvije vrste:

Postoji dve vrste vidovitosti, odnosno, ona koja stečena rođenjem i vidovitost koja se s vremenom razvila kod osobe. Obje vrste vidovitosti se povezuju sa moćnim vizijama. Na pitanje kako se ta vidovitost razvija, možemo reći najprije da je ona povezana sa trećim okom, koje je jedan od važnih faktora, a njen rad mora biti u potpunosti skladan kako bi se omogućio prolazak energije.

Uz vidovitost se vrlo često koriste i različiti ezoterični alati, poput karata, viska, kristala ili boja, kako bi posebne i jedinstvene poruke bile protumačene na što bolji način. Vidovitost se smatra vrlo zahtjevnom disciplinom koja nam može otkriti mnoge situacije vezane uz prošlost, sadašnjost i budućnost.

Vidovitost ima svoje prednosti za iskoristiti

Vidovitost se u praksi nadovezuje na posebne drevne tehnike i metode kroz koje se otkrivaju tajne i obilje mogućnosti, uz predviđanje dobrih i onim manje povoljnih situacija. Vidovitost kroz vizije ima mnoge svoje prednosti i potencijale, a kroz vizije vidovnjaka možemo dobiti brojne informacije koje se mogu iskoristiti za opću dobrobit, za sačuvati se od loših namjera i planova ljudi koji nas ne vole, ili zaštititi se od negativnih utjecaja koji nam mogu naškoditi.

Vidovitost je usko povezana sa intuicijom, razumijevanjem određenih simbola, oblika i boja koji su prisutni u vizijama. Disciplina vidovitost se veže za proces skupljanja informacija kroz energetski centar i sve čakre. Vidovitost može pomoći ljudima u mnogim segmentima života, dajući mogućnost osvrtanja ili retrospektive na sve ono što pripada prošlosti, ali i ono što je dominantno u sadašnjosti.

Primjena discipline vidovitosti poznata je i kao čitanje budućnosti u praksi i smatra se vrlo popularnom. No, također se koristi i u mnogim terapijama iscjeljenja gdje vidovnjak dobiva uvid u brojne fascinantne informacije koje pomažu u lječenju.  Slike, zvuk, slova, boje, emocije; sve su to načini kroz koje vidovnjak može dobiti bolji uvid u situaciju klijenta i pomažu mu u potrazi za pravim rješenjem. Prednosti dicipline vidovitosti su mnogobrojne. No, jedna od najvažnijih je u mogućnosti da se poboljša kvaliteta života osobe, nečiji individualni rast i razvoj.

Konzultacije kroz tehniku vidovitosti se smatraju jednom od najproduktivnijih i najučinkovitijih načina, gdje vidovnjak  točno identificira problematična područja, ukazujući pojedincu na riješavanje brojnih nedoumica, na razloge straha, trauma ili panike.

Mnogi ljudi u svom svakodnevnom životu imaju brojna iskustva, a nekada ne mogu pronaći razloge za određene događaje, iznenadnu napetost, tjeskobu ili osjećaj neugodnosti. Upravo kroz praksu zato vidovitost otkriva sve ono što je skriveno i nejasno te razotkriva maske mnogih ljudi sa kojima smo u svakodnevnom kontaktu.

Mnogi koji su prvi put koristili pomoć ove discipline su osjećali da je vidovnjak prepoznao i razumio ono što ih muči, ali i razjasnio osjećaje i iskustva koji su doprinosili zbunjenosti. Iako nam “terapija vidovitošću” može reći mnogo toga što nismo znali, ona nam ujedno i otkriva emocije, osjećaje i misli koje nam stvaraju bol i neugodu. Vidovitost također pomaže da se sagledaju korjeni mogućeg prokletstva i patnje, otkriju magijski utjecaji i da se pronađu izgubljeni predmeti.

No, u praksi vidovitost također mnogima daje mogućnost da saznaju stvari poput tko će biti njihov budući supružnik, kakav će biti njihov bračni život, hoće li imati djecu i sl. Vidovitost nam pomaže i u uspostavljanju boljeg odnosa s našim anđelom čuvarom i ukazuje nam na anđele zaštitnike. Zato je, kada je vidovitost u pitanju spektar mogućnost brojan, a daje nam i mnoge prednosti i potencijale za individualni napredak.

Vidovitost se također primjenjuje i kao samostalna tehnika, iako je njena primjena sve više u sprezi sa nekim od ezoteričnih alata. Ukoliko uključimo na prijer i primjenu viska, možemo dobiti vrlo korisne informacije i odgovore na mnoga važna pitanja. Visak kao poseban duhovni alat ima brojne prednosti i mogućnosti, zbog čega je također dosta korišten u sferi ezoterije. Vidovitost i visak zajedno čine jednu cjelinu koja ima posebnu energetsku osnovu i kao takva daje dosta precizne odgovore iz različitih segmenata života.

No, pored ove cjeline, vidovitost se u praksi nadovezuje na rad sa tarot kartama, gdje dobivamo potpunu novu sliku na postojeće događaje i gdje nam je ukazano na odgovore te date smjernice za brojna životna pitanja. Vidovitost otvara vrata riješavanju složenih problema i upućuje osobu na analitičnije sagledavanje svih opcija u određenom momentu.

Vidovitost pored viska i karata ima i veliku povezanost sa kristalima. Naime, svaki kristal na svoj specifičan način pomaže da se riješe pojedina pitanja, poput npr. zdravstvenih pitanja, kroz odabir i primjenu prave terapije kristalima. Jedna od poznatijih seansi gde se primjenjuju kristali kada je vidovitost u pitanju jest u otkrivanju karme i čišćenju karmičkih utjecaja. Naravno, to nije jedina seansa gdje se koriste specifični kristali, ali je vrlo aktualna, posebno na zapadu gdje kroz seansu vidovitosti rade određeni mediji posebno obučeni za takve procese.

Pored seanse vezane uz karmička pitanja, postoje i mnoge druge gdje se vidovitost uspješno kombinira poput npr. astrologije, gdje se uz pomoć određenog planetarnog trenutka sagledava planetarna energija u cilju dobivanja više informacija koje mogu pomoći u dolasku do vrlo važnih saznanja. Vidovitost je, u kombinaciji sa drugim duhovnim tehnikama, značajno ojačana što doprinosi brojnijim informacijama a samim tim i detaljima kada su važni događaji u pitanju.